Menu
Obec Frymburk
Frymburk u Sušice

Historie sboru


Hasiči erbV roce 1934 byl obci Frymburk založen místní sbor dobrovolných hasičů.
Už tehdy náklady na založení sboru činily 14.600 kč.

První činovníci sboru byli:

 • Truhlář Václav (č.20) – starosta sboru
 • Pendl František (č.46) – jednatel
 • Panoš František (č.4) – velitel
 • Zdeněk František (č.29) – zástupce velitele
 • Požárek Karel (č.12) – pokladník

Ostatní činovníci sboru byli:

 • Hejpetr František (č.39)
 • Polák Čeněk (č.35)
 • Pendl František (č.33)
 • Cízl Petr (č.26)
 • Hodánek Emanuel (č.27)
 • Gregor Jan (č.42)
 • Javorský František (č.22)
 • Jiřík Alois (č.18)
 • Vaněk František (č.44)
 • Vrzal Vojtěch (č.6)
 • Matějček Václav (č.51)
 • Vrzal Bedřich (č.57)
 • Jiřík Václav (č.46)


Slavnostní předání obecní stříkačky do rukou sboru se konalo 27. května roku 1934.
Této slavnosti se zúčastnily také hasičské sbory sousedních obcí a to byly sbory Nezamyslic, Žichovic, Čimic, Soběšic, Bukovníku, Mačic, Bílenic, Sušice, Kalenic, Volenic, Štěchovic a Tažovic.

Hasičský sbor dne 17. června 1934 uspořádal první pouťovou zábavu. Také se začal účastnit hasičských sjezdů. Sjezd se konal 1. července v nedalekých Bílenicích a toho roku ještě se hasiči zúčastnili sjezdu dne 15. července v Tažovicích.

Rok 1935 začal prvním Hasičským plesem dne 20. ledna v sále Jana Muchy ve Frymburku č.p. 2. Dne 5. května se místní sbor zúčastnil hasičské slavnosti v Rosedlech.
Dne 7. července se konal hasičský sjezd v Tažovicích s frymburskou účastí.

Dne 14. 7. 1935 se konal okrskový sjezd ve Frymburku na „Pahorcích"(dochovalé foto). Umístění hasičských sborů se nedochovalo. Ve Frymburku 18. srpna hasičský sbor zasahoval při požáru u Motlů č.p. 16. Díky včasnému zásahu sbor zachránil zemědělskou budovu u Šoulů a tím zabránil větší katastrofě. V roce 1935 ještě obec postavila pro sbor místní hasičskou kolnu. 21.září 1935 se konala mimořádná volná hromada sboru. Pokladník Požárek Karel předal pokladní knihu Vrzalovi Bedřichovi. Důvod asi neznámí.

Hasiči

Dobové foto z hasičského sjezdu 14. 7. 1935 ve Frymburku

Zleva nahoře: Javorský František, Cízl Petr, Vaněk František, Polák Čeněk, Majer Bohumil, Požárek Karel, Matějček Václav.
Zleva uprostřed: Vrzal Bedřich, Pendl František, Truhlář Václav, Panoš František, Zdeněk František, Hejpetr František, Hodánek Emanuel.
Zleva dole: Jiřík Alois, Gregor Jan, Jiřík Václav, Majer Jaroslav, Majer Bedřich

4. ledna 1936 při řádné valné hromadě hospodaření sboru přednesl nově zvolený pokladník Vrzal Bedřich. Hasičský ples se konal „ U Muchů" 9. února. Obec přispěla hasičskému sboru na nákup hasičského vybavení ve výši 4659 kč 22. prosince.

V roce 1937 se konal hasičský ples 31. ledna. Dne 24. dubna se konala mimořádná valná hromada sboru. Pokladník už byl Matějček Václav.

16. ledna 1938 hrála muzika na hasičském plese. Dne 15. dubna sbor dostal od obce finanční prostředky ve výši 1500,- kč na hasičské prostředky. Sbor se účastnil v tomto roce dvou požárů. 20. června hořelo v Ohrazenicích a 30. července v Daměticích. V tomto roce se sbor účastnil hasičské slavnosti ve Vojnicích.

V roce 1939 samozřejmě byl hasičský ples a sbor se účastnil brigád (oprava hasičské kolny, atd.) 4. června sbor vyjel na hasičskou slavnost do nedalekých Krejnic.

V období 1940–1945, kdy probíhala 2. světová válka se ve sboru asi nic důležitého nedělo. Dne 9. května 1945 předal pokladní knihu Vrzal Bedřich Požárkovi Karlovi. Dne 31. května však knihu převzal opět Matějček Václav.

V období 1945–1950 se hasičské plesy začaly konat v Hostinci „ U Svátů ".  V den třicátého výročí obnovení našeho státu Hasičský slib za náš sbor podepsali Truhlář Václav jako starosta sboru, Polák Čeněk jako jednatel sboru a Zdeněk František jako velitel.

Hasičský slib

Hasičský slib

V desetiletí 1950–1960 se konaly hasičské plesy  „U Svátů ". Postupně se rekonstruovala hasičská kolna. V tomto období také měnily funkce ve sboru. Není podloženo, kdy starosta Truhlář Václav předal funkci Polákovi Čeňkovi, kdy velitel sboru Zdeněk František předal funkci Vrzalovi Vojtěchovi. Dne 24. března 1958 frymburský sbor převzal v Sušici tehdy moderní dvoukolovou motorovou stříkačku. V tomto roce dne 14. července se konal ve Frymburku hasičský sjezd  u „Šlechtova ". Umístění sboru v soutěži se nedochovalo. Dochovalá je fotografie s účastníky sjezdu sboru Frymburk.

Hasiči
Dobové foto ze sjezdu 14. 7. 1958 ve Frymburku

Zleva nahoře: Sokol Václav, Brabec Miroslav, Gregor Josef, Mašek Václav, Cízl Josef, Vrzal Vojtěch - velitel sboru
Zleva dole: Cízl Petr, Vrzal Václav, Maxa Karel, Jiřík Alois

Historický okamžik sboru je tady. Dne 24. září roku 1961 se sbor zúčastnil okresní hasičské soutěže v Plánici. 27. května 1962 se ve Frymburk konala hasičská soutěž „Na trávníce". Žádná fotografie se bohužel nedochovala. V desetiletí 1960–1970 se konali plesy a pouťové zábavy už v hostinci „U Svátu". Dne 24. září roku 1965 zemřel první jednatel sboru Pendl František.

V letech 1970–1975 můžeme říci, že se píše novodobá historie sboru ve Frymburku. Sbor stále pořádal hasičské plesy a pouťové zábavy, ale přibyly také masopustní průvody. V roce 1972 už do sboru vstoupili Staněk Václav, Turek Václav a Turek Pavel. V roce 1975 předal pokladní knihu Matějček Václav Turkovi Václavovi. V té době už byl starostou sboru Polák Václav.

Hasiči


Masopustní průvod roku 1974

V roce 1976 z dochovalých dokumentů sbor měl toto složení výboru

 • starosta: Polák Václav
 • zástupce starosty: Brabec Miroslav
 • velitel: Vrzal Vojtěch
 • zástupce velitele: Jiřík Alois st.
 • jednatel: Jiřík Karel
 • hospodář:  Turek václav

Od roku 1978 byl velitel Jiřík Alois st. Složení výboru zústává až do roku 1982 stejné.Staří členové sboru pomalu umírali. Sbor pravidelně doprovázel členy na jejich poslední cestu. Dále se pořádaly hasičské bály, pouťové zábavy a maškarní průvody. Sem tam sbor pořádal sběr železa.

V roce 1984 je velitelem Šíma Josef, starostou sboru stále Polák Václav a hospodářem Turek Václav. Od roku 1987 se přestaly pořádat hasičské plesy, sem tam ovšem se udělala diskotéka. Pouťové zábavy se konaly stále. Do sboru přišlo několik mladších členů. Sbor sbíral dále železný šrot, pořádal maškarní průvod a stavbu máje.

V roce 1990 se sbor zúčastnil hasičské soutěže v nedalekých Nezamyslicích. O dva roky poté dne 9. května sbor vyjel na soutěž do Čepic. Stále bez úspěchu. V roce 1993 na valné hromadě předal funkci velitele sboru Šíma Josef Jiříkovi Josefovi. V té době už nikdo nespravil dvoukolovou stříkačku. Čekalo se na moderní PS 12. PS 12 se sbor dočkal až po soutěži v Buděticích.

V roce 1996 do sboru vstoupili už dnešní aktivní členi (Kadaně Zdeněk,Turek Pavel, Turek Zdeněk, Šíma David a Šíma Josef). První soutěž nových mladých členů, ale bez úspěchu. V roce 1998 sbor zakoupil nové přilby. V též roce sboru o vlásek unikl postup do vyřazovacího kola (4. místo). Na valné hromadě se změnil starosta sboru. Sbor poděkoval Polákovi Václavovi za dlouholetou práci ve sboru a zvolen byl Jána Vladimír. V roce 1999 byl zvolen Šíma David hospodářem sboru.

Rok 2000 začal zprávou, že byl odcizen zvon z kapličky sv.Antonína. Na pouť se připravila slavnost svěcení nového zvonu a večer zase po letech hrála pouťová muzika. Zvon ke kapli nesli hasič: Jána Vladimír(starosta sboru), Jiřík Josef(velitel sboru), Turek Pavel, Kadaně Václav a přihlížející Šíma Josef.

Hasiči

 

Účast na hasičské soutěži téhož roku v Žichovicích dopadla 5. místem.

V roce 2001 do sboru vstoupili ostatní aktivní členi.(Vinický Martin, Staněk Václav, Šíma Jiří atd.) Starostou sboru se stal Vinický Martin. Hasičská soutěž se konala v Žichovicích. Sbor sebral železný šrot a uspořádal pouťovou zábavu.

Sbor 18. května 2002 na soutěži v Bojanovicích vybojoval 3. místo a zároveň postup do  vyřazovacího kola. Ve vyřazovacím kole 15. místem sbor ukončil úspěšný sportovní rok.
Na valné hromadě se hasiči domluvili na pořádání hasičské soutěži v roce 2003.

Sbor uspořádal soutěž po čtyřiceti letech opět ve Frymburku. Domácí sbor poprvé v historii postavil do soutěže dvě soutěžní družstva. Všichni prahli po úspěchu. Sbor chtěl zopakovat úspěch z minulého roku. Všechny šance na postup zhatily technické problémy (rozdělovač). Pořádání soutěže ovšem bylo výtečně hodnoceno jak na obci, tak na celém okrsku.

Dne 29. 5. 2004 připravil okrskovou soutěž SDH Rabí. Sbor se umístnil na 6. místě. Tento celý rok už sbor vedl jako velitel Holeček Roman. Sbor uspořádal pouťovou zábavu.

V roce 2005 se uskutečnila soutěž v Čimicích. Z hlediska možností 5. místo ucházející. V roce 2006 a 2007 sbor uspořádal masopustní průvody a pouťové zábavy. Na postu velitele sboru vyměnil Drnek Václav Holečka Romana.

Rok 2008 bereme jako rok průlomový. Do sboru vstoupily naše ženy a přítelkyně. V této době sbor měl 30 členů hasičů a hasiček. Soutěž se konala v Rabí. 3. místo zaručující postup na vyřazovací kolo do Strašína, kde sbor umístnil na 11. místě.

Masopustní průvod

Masopustní průvod roku 2008

Po šesti letech dne 9. května 2009 sbor uspořádal v historii pátou hasičskou soutěž. Soutěž se konala na Trávníce. Muži se umístili na postupovém 3. místě okrsku, ovšem ženy při premiéře na domácí půdě ještě o jeden stupínek lépe. Obě družstva postoupila do vyřazovacího kola. Soutěž uspořádaná samozřejmě na jedničku.

Hasiči
 

Zleva nahoře: Šíma Josef, Staněk Václav st., Turek Pavel st., Turek Václav, Kadaně Václav, Pasovský František, Šímová Zdena, Marková Nikola, Matysová Simona, Turek Zdeněk, Jiřík Jan, Jiřík Marek.
Zleva dole: Šíma Jiří, Stružinský Míra, Turková Romana, Turková Verča, Krotkovská Milena, Vinická Vendula, Vinický Martin, Turek Pavel ml., Šíma David, Drnek Václav, Staněk Václav ml., Stružinská Jaroslava.

Poté sbor uspořádal další pouťovou zábavu. Tento rok se sboru podařilo sehnat stříkačku PS 15 - sportovně upravenou. Čekal nás tedy rok napětí, jak nadupaná „mašina" bude klapat.

V roce 2010 vyšel masopustní průvod. Hasičská soutěž se konala pod největší zříceninou v ČR. Soutěž tedy uspořádal SDH Rabí. Nabité frymburské „torpédo" skončilo na historickém 2. místě okrsku. Ženy skončily 3. Muži postoupili do vyřazovacího kola, které se konalo také v Rabí. Okamžik pravdy je tady. Útok se nepovedl. Družstvo se umístnilo až na 11. místě vyřazovacího kola. Zavládlo zklamání. V tomto roce se udělala pouťová zábava a přibyly také brigády pro obec.

V roce 2011 byl ve vsi uspořádán masopustní průvod, kterého se zúčastnili nejen členové SDH. Okrsková soutěž se tento rok konala v sousedních Nezamyslicích, kde uspěla obě družstva - ženy soutěž vyhrály a muži skončili druzí. Družstvo mužů se poté zúčastnilo ještě vyřazovacího kola, které se konalo 11. 6. 2011 v Čejkovech. Tam muži dosáhli zatím největšího úspěchu ve vyřazovacích kolech, když se umístili na 7. místě. Ještě ten večer, tj. 11. 6. 2011, uspořádal sbor SDH tradiční pouťovou zábavu, k poslechu a tanci hrála skupina Cassa Na Dranc. Běhěm léta se sbor zúčastnil dvou pouťových hasičských soutěží v Buděticích a v Bílenicích. I tento rok sbor pokračuje v brigádách pro obec.

Rok 2012 začal jako vždy valnou hromadou SDH, která se konala 6. 1.2012. Tento rok se konala okrsková soutěž 5. 5. v Rábí. Zúčastnilo se jí pouze družstvo mužů. Ani tento rok se žádné překvapení nekonalo a muži se umístili tradičně na 2. místě, což je opravňovalo zúčastnit se vyřazovacího kola ve Strašíně. Ta se jako každý rok potkává datumově s naší poutí. V roce 2012 se konala v sobotu, 9. 6. A jako tradičně na vyřazovacích soutěžích, neměli ani tady muži štěstí, tentokrát zklamala mašina. Po výborném nasátí přestala fungovat, později se zjistilo, že byly vypadlé kontakty dobíjení, Že by nějaká sabotáž? Náladu jsme si všichni spravili první víkend v červenci na pouťovém srandamači v Buděticích. 9. 7. 2012 se pak družstvo muži zúčastnilo hned dvou soutěží v jednom dni. Nejprve je čekalo vítězství v Bojanovicích, kde zvítězili muži rekordním časem 31,15 s.

V roce 2012 muži okusili i jiné soutěže nežli naši okrskovou nebo vyřazovací tím, že se poprvé zúčastnili Pošumavské hasičské ligy, kde jde hlavně o to posbírat zkušenosti. První soutěží byla ta v Týnci u Horažďovic, která se konala 9. 7., a kde se muži umístili na pěkném 14. místě. Druhou zastávkou PHL byly Defurovy Lažany 28. 7. 2012. Tady unikl jen o vlásek našim mužům bodový zisk a nakonec skončili 11. Po několika málo zkušenostech z PHL jsme zjistili, že s naší stávající PS 15 díru do světa neuděláme a tudíž jsme se rozhodli, že zakoupíme PS 18. Povedlo se nám koupit "Blaženu" z Dehtína. Blažena nyní čeká na finální kompletaci a poslední úpravy před sezónou. I v roce 2012 pořádal sbor SDH pouťovou zábavu, která svým ziskem jednoznačně překonala naše očekávání, z nakoupených zásob nezbylo zhola nic, vše se vypilo ke spokojenosti naší i hostů. K tanci a poslechu hrála skupina Orchidea. Další akcí, na které se SDH podílel, byl Frymburk cup - rybářské závody nejen pro děti, které se konaly 4. 8. 2012. I přes nepřízeň počasí se závody vyvedly.
V odpoledních hodinách pak na rybníce Sázka proběhl závod na dvojbobu.Jako každý rok, tak i v roce 2012, dělal sbor brigády pro obec.

12. 1. 2013 se konala výroční schůze SDH, čímž byl zhodnocen rok 2012 a zároveň zahájen rok 2013. Jelikož sbor plánuje na příští rok, tj. rok 2014, hasičské oslavy u příležitosti výročí založení sboru SDH ve Frymburku, plánujeme sestavit družstvo veteránů. Okrskovou soutěž po dlouhé době uspořádal SDH Čepice. Během celé soutěže nepřetržitě pršelo. Naše Blaženka nasála rychle a proudy nedoběhly na čáru. Bylo z toho jen 4. místo a zklamání. Jako každý rok naš sbor zavítal do Budětic, kde jsme vyhráli Pohár Starosty obce Budětice. Dne 5. července sbor opět zkusil Pošumavskou ligu v Týnci 14. místem. O den později jsme zajeli ke kamarádům do Hrádku u Sušice pro druhé místo. Vytouženou vepřovou kýtu jsme neodvezli. Vše si sbor vynahradil na soutěži ve Volenicích. Soutěž probíhla s družstvy, které dělají jen klasiku a družstvy, které dělají výhradně sport. Zde měla navrh družstva ze západu včetně nás. Soutěž jsme vyhráli před kamarády z Nezamyslic. V srpnu jsme získali ještě 2. místo ve Strašíně a září v Tedražicích. S naší novou nabušenou mašinou začínáme sklízet úspěch za úspěchem.

Dne 15. června sbor pohostil spoluobčany pouťovou zábavou a 3. srpna na rybníku Sázka proběhly za pěkného počasí rybářské závody a další ročník Frymburk-cupu. V tomto roce jsme brigádou prodloužili hřiště, posekali náves a shrabali listí jako každý rok. Vydařil se i každoroční masopust a stavba máje. Od poloviny tohoto roku jsme už připravovali hlavní akci na rok 2014. Tomto roce už byl zvolem starostou Pasovský František. Do sboru se přihlásil pravnuk prvního jednatele Sboru dobrovolných hasičů ve Frymburku Pendl Lumír.

125. založení SDH VOLENICE


125. založení SDH Volenice (20. červenec 2013)

Zleva nahoře: Malý Pavel, Jiřík Josef st., Hanzlík Josef, Jiřík Jan, Urban Josef, Jiřík Josef ml., Pendl Lumír, Šíma Jiří st.
Zleva dole: Novák Lukáš, Kubevec Vojtěch, Drnek Václav, Šíma David, Turek Pavel, Šíma Jiří ml.
Dole: Mareš Vít

Rok 2014 začal tradičně výroční valnou hromadou. Na valné hromadě byl i mimo jiné založen VETERÁN TEAM FRYMBURK.

Tradičně jako každý rok prošel  vsí masopustní průvod a opět jsme postavili májku.

Ze soutěžního hlediska se sbor zúčastnil celkem osmi soutěží. Okrsková soutěž se konala po dlouhé době v Buděticích. Muži skončili na 3. místě a postupem do vyřazovacího kola. Ženy soutěž vyhrály. Vyřazovací kolo ve Volšovech dopadlo 5. místem a postupem do okresního kola mužů. Okresní soutěž se tradičně kryje s poutí a dopadla 16. místem. Ještě tento večer nám k poslechu a tanci hrála skupina "NARYCHLO". Při pouťové mši byl vysvěcen hasičský prapor, který sbor společnými silami navrhl. Čtvrtou soutěží byl "Pohár starosty obce Budětice". Zde jsme obhájili loňské vítězství. Za pozornost stojí 4. místo žen mezi všemi družstvy. Dne 5. 7. 2014 jsme zavítali do Hrádku u Sušice se dvěmi soutěžními družstvy. Muži do 30 let soutěž "O vepřovou kýtu" vyhráli. Druhé družstvo nad 30 let se umístilo na druhém místě. V tomto měsíci už vrcholily přípravy na největší akci za několik let ve Frymburku. Dne 19. 7. 2014 uspořádal sbor společně s obcí "FRYMBURSKÉ SLAVNOSTI". Jedná se tedy o sraz rodáků obce a o netradiční hasičský útok. Slavnosti začaly po poledni na návsi nástupem hasičských sborů a proslovem starosty obce a jednatele sboru. Poté následovalo navázání pamětních stuh na hasičské prapory sborů okolních vesnic, kterých se na návsi sešlo dvanáct. Starosta sboru zavelel k slavnostnímu pochodu, při kterém starosta obce položil květiny k pomníku padlých. Po zaznění české hymny pokračoval pochod na hřiště. Starosta obce přivítal hosty, rodáky a ostatní hasičské sbory. Jednatelka sboru promluvila o historii sboru a zároveň představila hasičský prapor. Poté dostali slovo představitelé okresního svazu hasičů Klatovy. Ti předali vyznamenání za věrnost a oddanost několika členům našeho sboru. Po slavnostním zahájení se přešlo k hasičské soutěži. Nejprve předvedly své umění dvě dětská družstva z Kejnic, pak soutěžili ženy, veteráni a nakonec muži. Naše ženy se umístily na 4. místě, veterán Team soutěž v jejich kategorii vyhrál a muži svoji kategorii také vyhráli. Celou akci moderoval Huda Pavel a k poslechu a tanci hrála celý večer opět skupina"NARYCHLO". Slavnosti uzavřel velkolepý ohňostroj.
V tomto roce se sbor zúčastnil ještě dvou soutěží, a to ve Strašíně a Tedražicích (5. místa).
V srpnu se už tradičně konaly rybářské závody a další ročník FRYMBURK CUPU. Jako každý rok dělal sbor brigády pro obec.

Hasičský prapor obce Frymburk


Hasičský prapor obce Frymburk

Na rubu je znázorněna hasičská helma spolu s hasičským nářadím (sekery, provaz a žebřík). Zlatým písmem vyšito: "SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE FRYMBURKU, ZALOŽEN 1934". Prapor lemují zlaté třásně. Z každého rohu je vyšita lipová větévka s pěti lísky, které představují pět pomyslných částí obce a to jsou: NÁVES,CHALUPY,PAHORKY,PODHRADÍ A KOUTY.

Prapor


Na lícu praporu je vyšita naše dominanta obce  hořící kaplička sv. Antonína. Kapličku hasí patron hasičů sv. Florián. Na bílém poli je vyšito heslo: "VLASTI ZDAR, OHNI ZMAR".
Prapor opět lemují zlaté třásně a také vidíme lipové větvičky.

80. výročí založení sboru


80. výročí založení hasičského sboru ve Frymburku (19. července 2014)

Zleva nahoře: Pasovský František, Staněk Václav st., Kadaně Zdeněk, Turek Pavel st., Turková Romana, Turek Zdeněk, Šímová Simona, Matysová Simona, Drnek Václav, Šíma Josef st. 
Zleva dole: Hájková Karolína, Šímová Pavla, Krotkovská Milena, Jiřík Josef, Marková Nikola, Turek Pavel ml., Šíma Jiří, Jiřík Jan, Pendl Lumír, Pendlová Nela, Stružinský Miroslav.
Dole: Šíma David

Budětice 1. místoPohár starosty obce Budětice (28. 6. 2014)

Zleva nahoře: Stružinský Miroslav, Jiřík Jan, Šíma Jiří, Turek Pavel ml.,Jiřík Josef, Staněk Václav ml., Krotkovská Milena, Šímová Simona
Zleva dole: Šímová Eliška, Šímová Pavla, Šímová Tereza, Šíma David, Drnek Václav, Matysová Simona, Brožová Jana

V lednu roku 2015 jsme na výroční valné hromadě hodnotili, jak si vedl sbor v roce 2014. Hodnocení bylo velmi kladné, protože rok 2014 byl pro celý sbor asi nejúspěšnější, jak po organizační, tak i po sportovni stránce. V tomto roce obec zřídila také zásahovou jednotku. V únoru se konal tradiční masopustní průvod. V květnu byl opět postaven máj.
Soutěžní rok začal okrskovou soutěží v Rabí. Muži i ženy se umístili shodně na 2. místech svých kategorií. To znamenalo postup do vyřazovacích kol. Nejdříve jely ženy do Malého Boru pro 5. místo a tím historicky postoupily do kola okresního. Tradičně na naši pouť měli vyřazovací kolo muži v Čejkovech, kde obsadili 6. místo a také postoupily do okresního kola. Okresní kolo dopadlo 6. místem žen a 13. místem mužů. Tento den se ještě sbor zúčastnil soutěže v Žichovicích (4. místo). Dne 27. 6. 2015 jsme tradičně zavítali do Budětic. Ženám se soutěž nepovedla (9. místo), ale muži "POHÁR STAROSTY OBCE" potřetí za sebou vyhráli. V nabitém programu soutěží jsme letos bohužel vynechali soutěž "O vepřovou kýtu" u našich kamarádů v Hrádku. Navštívili jsme však netradiční soutěž v Kejnicích. Muži i ženy skončili na 3. místě. Dne 18. července připravili soutěž a slavnosti naši odvěcí rivalové z Nezamyslic. Našemu sboru přibyla druhá stuha na hasičský prapor. Netradičního útoku se zúčastnili čtyři družstva z Frymburku. Veterán team, ženy a dvě družstva mužů. Ženy mají pohár za 3. místo, veterán team za 2. místo a druhé družstvo kategorii mužů vyhrálo! Zase a opět Torpédo Frymburk nejlepší. Kdo si myslel, že loňský rok byl nejlepší, tak se spletl. Tento rok určitě je ještě lepší rok než loňský. Vše se určitě zhodnotí na valné hromadě sboru. Už v této chvíli do sboru vstoupí tři nový členové a sbor bude usilovat o pořádání okrskové soutěže ve Frymburku. Ta tu byla naposledy v roce 2009.

Budětice 1. místoPohár starosty obce Budětice (27. 6. 2015 – 1. místo)

Zleva nahoře: Šímová Pavla, Turek Pavel ml.,Jiřík Jan, Turková Romana, Jiřík Josef, Krotkovská Milena
Zleva dole: Šíma Marek, Drnek Václav, Šíma David, Šímová Tereza, Šíma Jiří, Šíma Jan

125. výročí sdh Nezamyslice125. výročí SDH Nezamyslice (1., 2. a 3. místo)

V neposlední řadě sbor uspořádal pouťovou zábavu. V srpnu se konaly opět rybářské závody pro děti a další ročník Frymburk cupu.
Sbor také v tomto roce dělal brigády pro obec. Hlavně na dětském hřišti bylo hodně práce.

16. 1. 2016 jsme opět na valné hromadě hodnotili uplynulý rok. Byl opět úspěšný a proto se na valné hromadě domluvilo, že náš sbor bude pořádat okrskovou soutěž. Ta se konala dne 28. 5. 2016. Muží obsadili 4. místo, ale postoupili do vyřazovacího kola. Ženy svoji soutěž vyhrály a také postoupily do vyřazovacího kola. Při vyřazovacím kole žen se nám porouchala Blaženka a bylo po nadějích. O týden později muži také vyjeli na vyřazovací kolo, ale s PS 12. Umístění nebylo dobré. S PS 12 jsme objeli soutěže v Buděticích a v Krejnicích. Blažena byla připravena k plnému výkonu až na soutěž ve Strašíně. Všichni nažhavení zaběhli nejlepší čas v soutěži. Z nepochopitelných důvodů byl náš sbor diskvalifikován.V květnu tohoto roku se sbor zúčastnil slavnostního pochodu v Čejkovech. V tomto roce opět sbor uspořádal masopustní průvod, postavil májku a uspořádal pouťovou zábavu. V listopadu sbor připravil po 30 letech hasičský ples s velkým ohlasem. Ke konci roku obec zakoupila zásahové vozidlo hasičům a zásahové jednotce obce.

Vyřazovací kolo RabíVyřazovací kolo Rabí (11. 6. 2016)

Zleva nahoře: Šíma David, Jiřík Jan, Pendl Lumír, Šíma Jiří, Mareš Tomáš
Zleva dole: Vágner Štefan, Trš Matěj, Drnek Václav, Pasovský František, Stružinský Miroslav a Jiřík Josef

Rok 2017 začal valnou hromadou dne 14. 1. 2017, kde se opět hodnotil uplynulý rok. V únoru zase jako každoročně vyšel masopustní průvod a na konci dubna se postavila májka. 6. května se náš sbor zúčastnil se slavnostním praporem Oslav sv. Floriána na Klenové. Okrskové soutěže v Žichovicích dne 27. 5. 2017 se zúčastnilo jen družsvo mužů. Muží skončili tradičně na druhém místě a postoupili do vyřazovacího kola. Na vyřazováku v Čejkovech náš sbor našel pouze dva přemožitele, a to tedy znamenalo 3. místo! O týden později dne 17. 6. 2017 se sbor umístil na historickém 12. místě v okresní soutěži. V dobré náladě se sbor vracel domů přes Žichovice, kde vyhrál Pouťový pohár. Sbor tento rok opět uspořádal pouťovou zábavu a pomáhal s brigádami pro obec. Hlavně vyřezal náletové dřeviny na parcelách, které v tomto roce zakoupila obec. Velice úspěšný rok 2017!

Oslavy Sv. Floriána na KlenovéOslavy sv. Floriána na Klenové (6. 5. 2017)

Vyřazovací kolo ČejkovyVyřazovací kolo Čejkovy (10. 6. 2017)

Zleva nahoře: Pendl Lumír, Zikmund Nick, Šíma David, Šíma Jiří, Stružinský Miroslav, Jiřík Jan, Hokr Tadeáš
Zleva dole: Vágner Štefan, Drnek Václav, Pasovský František, Kubovec Josef a Jiřík Josef

Rok 2018 začal valnou hromadou, kde se hodnotil veleúspěšný rok 2017. Na valné hromadě byla projednána hlavně jedna velká událost pro obec Frymurk. Dne 14. 7. 2018 se bude slavit "700 let obce Frymburk od první písemné zmínky". Zabezpečení celé akce a slavnostní pochod k parčíku "FRYMBURSKÝ KRÁL". V tomto roce opět vyšel masopustní průvod a postavil se máj. To byl teprve začátek roku, který byl organizačně velmi našlapaný událostmy. Dne 26. 5. 2018 zorganizoval okskovou soutěž sbor v nedalekých Nezamyslicích. Ženy obsadily 3. místo ve sve kategorii a muži již tradičně 2. místo. Vyřazovací kolo bylo v Rabí dne 16. 6. 2018. Muži se umístili na 12. místě. Večer sbor uspořádal pouťovou zábavu ve Frymburku. Dne 23. 6. 2018 muži vyjeli do Žichovic na Pouťový pohár, kde za pěkného počasí brali druhé místo. O týden později nás čekal pro náš sbor už tradiční Pohár starosty obce Budětice. Oblíbenou soutěž v netradičním útoku jsme zakončili 3. místem.
Dne 7. 7. 2018 se sbor účastnil oslav sv. Floriána v Malém Boru ku příležitosti 130. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Náš prapor zase dostal další stuhu.
Dne 14. 7. 2018 všichni očekávali pěkné počasí včetně našeho sboru. Den předem postavil stany na hřišti a hned po obědě v sobotu nástup na návsi ve Frymburk. Ponese se státní vlajka, obecní prapor a obecní znak. Slavnostní pochod směrem k západní části obce k parčíku "FRYMBURSKÝ KRÁL". Po akci v neděli zase všechno uklidit. Naročný víkend sbor zvládl bruvurně a dostal velký dík od zastupitelstva obce včetně starosty obce. Velmi podařená akce a pochvaly z okolních vesnic. O týden později sbor vyjel na slavnostní pochod a soutěž do Volenic. Pohár za druhé místo. V srpnu se sbor zúčastnil slavnostního pochodu v Žichovicích ku příležitosti 130. výročí založení místního sboru. V tomto roce obec provedla rekonstrukci na hasičské zbrojnici. Brigády a hlavně přestěhování všech věci do hasičárny.

Okrsková soutěž v NezamyslicíchOkrsková soutěž v Nezamyslicích (26. 5. 2018)

Zleva nahoře: Šíma David, Šímová Pavla, Stružinská Jaroslava, Trš Matěj, Šíma Jiří ml., Šímová Simona, Šíma Jiří
Zleva dole: Stružinský Miroslav, Mareš Josef, Mašková Michala

Oslavy sv. Floriána v Malém BorkuOslavy sv. Floriána v Malém Boru (7. 7. 2018)

700 let obce Frymburk


700 let obce Frymburk (14. 7. 2018)

Oslavy 130. výročí SDH ŽichoviceOslavy 130. výročí SDH Žichovice (18. 8. 2018)

Rok 2019 začal tradičně valnou hromadou, na které se hodnotil rok 2018. Sbor zvládl všechny organizační věci na jedničku a starosta obce přislíbil dodělat rekonstrukci hasičské zbrojnice. V únoru opět vyšel masopustní průvod. V květnu opět stála májka. Dne 4. 5. 2019 se náš sbor účastnil oslav sv. Floriána. Tentokrát slavil 120. výročí SDH Milínov. Praporu opět přibyla slavnostní stuha.

Pro zvětšení klikni na fotografii

SDH

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Valdemar

Zítra má svátek Vilém

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
slabý déšť, slabý východní vítr
vítrV, 3.4m/s
tlak1017hPa
vlhkost58%
srážky1.64mm